สล็อตแตกง่าย วิธีที่องค์การสหประชาชาติช่วยชุมชนจัดการกับข้อพิพาทในพื้นที่ห่างไกลและอันตราย

 สล็อตแตกง่าย วิธีที่องค์การสหประชาชาติช่วยชุมชนจัดการกับข้อพิพาทในพื้นที่ห่างไกลและอันตราย

จนถึงปัจจุบัน UN ได้ให้การสนับสนุนศาล สล็อตแตกง่าย เคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีความขัดแย้งมากมาย รวมถึงในโกตดิวัวร์ เฮติ ไลบีเรีย มาลี และโซมาเลีย ตัวอย่างล่าสุด 2 ตัวอย่างสามารถพบได้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) และเซาท์ซูดาน [อ่านเกี่ยวกับกรณีล่าสุดใน Malakal ในเซาท์ซูดานที่  นี่Alexandre Zouevเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติด้านหลักนิติธรรมและสถาบันความมั่นคง หน้าที่ความรับผิดชอบประการหนึ่งของสำนักงานคือ

การช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในการจัดตั้งหลักนิติธรรมและสถาบัน

ความมั่นคงที่จำเป็นต่อการสร้างและรักษาสันติภาพ UN News ขอให้ Mr. Zouev อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่าศาลเคลื่อนที่ดำเนินการอย่างไร และศาลเหล่านี้จะช่วยประเทศดังกล่าวให้ฟื้นความรู้สึกปกติได้อย่างไร

ศาลมือถือครอบคลุมอาชญากรรมประเภทใด?

โดยหลักการแล้ว ศาลแบบเคลื่อนย้ายได้ทำหน้าที่เหมือนกับศาลอื่นๆ ในระบบยุติธรรมทั่วไป ประเภทของอาชญากรรมที่พวกเขาสามารถดำเนินคดีได้นั้นแตกต่างกันไปและขึ้นอยู่กับกรอบกฎหมายของแต่ละประเทศและประเภทของศาลที่เคลื่อนย้ายได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะที่ไมถาวรของประเทศเหล่านี้ ประเทศต่างๆ มักจะเลือกที่จะจำกัดเขตอำนาจศาลของศาลเหล่านี้ไว้เป็นกรณีที่เรียบง่ายกว่าซึ่งสามารถรักษาได้ในการพิจารณาคดีที่ค่อนข้างสั้น

ที่สำคัญ ศาลที่เคลื่อนย้ายได้มักจะพิจารณาคดีที่มิใช่คดีอาญา 

เช่น ข้อพิพาททางแพ่งและความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในที่ดิน และมีบทบาทในการจดทะเบียนการเกิดและการแต่งงาน

พวกเขามีส่วนร่วมในสันติภาพและความมั่นคงอย่างไร?

ศาลเคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมการรักษาสันติภาพมีส่วนทำให้เป้าหมายต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับการไม่ต้องรับโทษซึ่งมักเกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกลที่ศาลเคลื่อนที่ดำเนินการและเสริมสร้างระบบความรับผิดชอบระดับชาติ พวกเขาให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยตรงและง่ายดาย และมีโอกาสที่จะเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเขา

 สิ่งนี้สามารถมีบทบาทในการรักษาชุมชนหลังความขัดแย้ง และยังเพิ่มความไว้วางใจที่ผู้คนมีในระบบยุติธรรมที่เป็นทางการ ศาลที่เคลื่อนย้ายได้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมสังคมที่สงบสุข เนื่องจากความขัดแย้งได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการทางกฎหมายมากกว่าการใช้ความรุนแรง ผ่านบทบาทของตนในคดีที่มิใช่คดีอาญา (ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิในที่ดิน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนความขัดแย้งที่รู้จักกันดี) ศาลเหล่านี้สามารถมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูสังคมหลังความขัดแย้งและสร้างความมั่นคงในระยะยาว สุดท้าย ศาลเคลื่อนที่มักจะมาพร้อมกับรูปแบบการขยายงาน ซึ่งสามารถแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมและการปรองดองในวงกว้าง

ขณะทำเช่นนั้น ศาลเคลื่อนที่มีส่วนในการขยายอำนาจรัฐและปรับปรุงการมองเห็นของรัฐในพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากศาลเคลื่อนที่นำเจ้าหน้าที่ของรัฐไปยังภูมิภาคที่ปกติไม่อยู่ สิ่งนี้จะส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง สล็อตแตกง่าย